MARKNADSMATERIAL

Om ni planerar att använda er av de LED-skärmar som finns tillgängliga i Helsingborg Arena inför och på ert evenemang, så är det följande mått som gäller för en optimal bildvisning. Vi är mycket tacksamma om material inför evenemanget finns klart några dagar innan för att vi ska kunna testköra samt stämma av med arrangörer om körschema, ljud, osv.

JUMBOTRON

(fyra 18 kvm stora LED-skärmar i A-hallen)

Mått: 1280×720 pixlar
Filformat: .AVI, vanliga bildformat.
Placering: Delbara

SKÄRMAR I FOAJEER OCH KORRIDORER

Vi har 42 stycken skärmar runt om i arenan. Dessa kan styras på olika slingor och våningsplan med olika material.

Mått: 1280*720 pixlar
Filformat: .AVI, vanliga bildformat.

PERIMETER BOARD (långsidor i A-hall)

(34,5 meter lång LED-skärm på varje sida i A-hallen)

Mått: 864*80 pixlar per skärm (6912 x 80 px totalt mått)
Filformat: .MOV

Skärmarna är uppdelade på 4 sektioner per sida. Dessa styrs för både separat bildvisning i varje, halva eller över hela.

Obs!

Om du ska använda samma material över hela måttet (båda långsidorna), måste 2 delar skapas. Den första i måttet 4000*80 och den andra 1912*80 pixlar.

Programvaran upprepar filmer och bilder. Om du har en film med en upplösning på 432 pixlar bred, kan programvaran upprepa filmen för att fylla hela
perimeterboarden. Den enda gränsen för en film är bredden på 4 000 pixlar.

Codec: H264

Filformat: .AVI, vanliga bildformat.