VANLIGA FRÅGOR

Här listar vi de vanligaste frågorna vi får. Klicka på frågan för att visa svaret.

Frågor och svar om vaccinationsbevis

Ja, alla som är över 18 år och besöker ett evenemang på Helsingborg Arena kunna visa upp ett giltigt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten och legitimation. Det går bra att visa vaccinationsbeviset antingen i mobilen eller utskrivet. Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg och legitimation.
Kontrollen av giltigt vaccinationsbevis sker i anslutning till huvudentrén tillsammans med uppvisande av legitimation. Det går bra att visa vaccinationsbeviset antingen i mobilen eller utskrivet. Vi scannar vaccinationsbevisens qr-kod med en applikation från Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Om resultatet är godkänt lyser det grönt. Om resultatet inte är godkänt lyser det rött. Vid ej godkänt resultat kommer applikationen att ge en förklaring till varför. Exempel på anledning kan vara att vaccinationsbeviset är för gammalt eller att besökaren inte är fullvaccinerad. Inga personuppgifter sparas i samband med scanningen. Om du har skrivit ut vaccinationsbeviset är det viktigt att pappret är slätt och att qr-koden är väl synlig, annars kan scannern inte kan läsa av koden. Observera att vi inte kan släppa in de besökare som applikationen inte godkänner. Förbered ditt besök • För att i möjligaste mån minimera köbildningar ber vi dig att ha vaccinationsbeviset liksom legitimation tillhands vid ankomst till stadsteaterns entré. • Kom i god tid och klä dig gärna varmt då inpasserandet kan ta längre tid än vanligt. Vi öppnar Helsingborg Arenas dörrar en och en halv timme innan evenemanget.
Kontrollen av giltigt vaccinationsbevis sker i anslutning till huvudentrén tillsammans med uppvisande av legitimation. Endast vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten är giltiga. Det går bra att visa ditt vaccinationsbevis antingen i mobilen eller utskrivet. Ett foto eller en skärmdump av ditt vaccinationsbevis är inte giltigt. Vi scannar vaccinationsbevisens qr-kod med en applikation från Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Om resultatet är godkänt lyser det grönt. Om resultatet inte är godkänt lyser det rött. Vid ej godkänt resultat kommer applikationen att ge en förklaring till varför. Exempel på anledning kan vara att vaccinationsbeviset är för gammalt eller att besökaren inte är fullvaccinerad. Inga personuppgifter sparas i samband med scanningen. Observera att vi inte kan släppa in de besökare som applikationen inte godkänner. Förbered ditt besök
  • För att i möjligaste mån minimera köbildningar ber vi dig att ha vaccinationsbeviset liksom legitimation tillhands vid ankomst till konserthusets entré.
  • Kom i god tid och klä dig gärna varmt då inpasserandet kan ta längre tid än vanligt. Vi öppnar Helsingborg Arenas dörrar en och en halv timme innan evenemanget.
Vaccinationsbevis från andra EU-länder, samt övriga länder som är anslutna till EU:s digitala covidbevis, gäller. Vilka länder som är anslutna kan du se på E-hälsomyndighetens webbplats.
Helsingborg Arena har under hela pandemin följt myndigheternas råd och rekommendationer. Alternativet till att införa vaccinationsbevis är att starkt begränsa antalet platser i publiken. Vi har valt att införa krav på vaccinationsbevis för att kunna fortsätta producera och erbjuda kulturupplevelser till så många invånare som möjligt.
Nej, endast vaccinationsbevis som är hämtat från covidbevis.se är giltigt. Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället.
Ett vaccinationsbevis får du inte automatiskt efter din vaccination, utan du behöver alltid begära att få ett bevis från E-hälsomyndigheten.
  • Du hämtar ditt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se. Observera att du behöver ha e-legitimation.
  • Om du inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress så kan du beställa ditt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten genom att skriva ut, fylla i och posta en blankett. När blanketten fyllts i och postats kan det ta mellan fem och tio dagar innan du får hem ett vaccinationsbevis. Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats.
Observera att vi enbart kan släppa in besökare som har ett giltigt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten.
Nej, så länge du kan uppvisa giltigt vaccinationsbevis och legitimation för en av våra publikvärdar tillsammans med din biljett när du kommer till oss så räcker det.
För biljetter som är inhandlade efter 1 december 2021 gäller våra ordinarie köpvillkor: inga byten eller återköp. Om du har köpt biljett före 1 december 2021 till någon av våra egna produktioner finns möjligheten att göra ett återköp om du kontaktar inköpsstället senast en vecka innan evenemangsdagen.  
  • Har du köpt dina biljetter i vår biljettkassa eller via något av våra biljettombud tar du kontakt med inköpsstället. Ta med dig dina biljetter och bankkort för eventuell kreditering.
  • Har du köpt dina biljetter på vår webbplats, kontakta vår biljettkassa. Ha ditt ordernummer/bokningsnummer tillhands. Observera att återbetalningen registreras på samma datum som inköpsdagen. Här hittar du kontaktuppgifter till biljettkassan.
Flera av evenemangen i Helsingborg Arena har externa arrangörer. Avbokningsmöjligheter för dig som är ovaccinerad är upp till varje arrangör. För frågor gällande ditt biljettköp, kontakta respektive arrangör. Du hittar kontaktuppgifter nedan.
Det går bra att visa ditt vaccinationsbevis antingen i mobilen eller utskrivet. Du behöver även en giltig legitimation. Om du har skrivit ut vaccinationsbeviset är det viktigt att pappret är slätt och att qr-koden är väl synlig, annars kan scannern inte kan läsa av koden och vi får inte släppa in dig.
Nej. Vi kan enbart släppa in besökare som har ett giltigt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten.
Vår personal har inte möjlighet att hjälpa dig att ladda ner vaccinationsbevis vid entrén. Det måste du själv göra innan ditt besök.
Vaccinationsbevisen har en begränsad giltighetstid. Kontrollera att ditt bevis fortfarande är giltigt vid datumet för evenemanget. Du kan hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på covidbevis.se, du behöver inte vänta tills giltighetstiden har gått ut.
Barn och ungdomar upp till 18 års ålder är undantagna kravet på vaccinationsbevis. Det kan vara svårt för våra publikvärdar att avgöra om besökare är under eller över 18 år. Ta därför med giltig legitimation om du är i åldern 15-17 år för att kunna styrka att du inte behöver visa upp vaccinationsbevis.
Ja, tills myndigheterna kommer med andra rekommendationer räcker det med två sprutor för att anses vara fullvaccinerad och få vaccinationsbevis.
Nej, giltigt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten krävs för att besöka ett evenemang på Helsingborg Arena.
Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg och legitimation. Det ska vara daterat, underskrivet och stämplat samt innehålla information om varför personen inte kan vaccinera sig.
Kravet på att visa vaccinationsbevis gäller alla besökare över 18 år. Det kan vara svårt för våra publikvärdar att avgöra ålder, ta därför med legitimation om du är 15-17 år.
Om du är vaccinerad i Sverige, har samordningsnummer men saknar folkbokföringsadress ska du fylla i och skicka in en särskild blankett till E-hälsomyndigheten för att få ditt vaccinationsbevis. Läs mer på deras webbplats.
Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har kvar kravet på vaccinationsbevis så länge myndigheterna anser att det är nödvändigt för att minska smittspridningen.

Biljettfrågor

Biljetter säljs i första hand via hbgarena.se. Under respektive evenemangssida hittar du försäljningslänkar. Du kan även köpa biljetter via bolagets biljettkassor som är stationerade på Konserthuset och Stadsteatern.
En del evenemang har en åldersgräns på 13 år. Detta är för att möta Socialstyrelsens riktlinjer om begränsning av ljudnivåer för unga. Den gränsen innebär att du måste ha fyllt 13 år vid tiden för evenemanget. Detta gäller även i vuxens sällskap. Det kan även förekomma lägre åldersgräns. Vissa evenemang serverar vi både öl, vin och starkare drycker i vår restaurang och dess barer. Vi arbetar med försiktighet när det gäller mängden alkohol. Detta är för att alla våra besökare ska få ett så trevligt och positivt besök hos oss som möjligt. Vid en del evenemang kan åldersgränsen vara 18 år med tillhörande mat- och dryckesservering, där alkohol kan beställas direkt vid bordet. Vid en del evenemang är det gratis entré för små barn som sitter i målsmans knä. Till övriga evenemang ska samtliga besökare ha en biljett, oavsett ålder. Se respektive evenemangssida för mer information om vad som gäller för just det evenemang du ska gå på.
Ja, parkett är detsamma som arenagolvet. Vid konsert och show kan parkett antingen möbleras med numrerade stolar (numrerad parkett) eller vara en tom yta för ståplats. Vid vissa tillfällen delas parketten in i sektioner med både onumrerad ståplats och numrerad sittplats.
Alla måste ha en giltig biljett för att komma in i Arenan när vi har evenemang. Om du köpt via webben, glöm inte att kontrollera vid köpet att biljetten stämmer med din beställning. Vår biljettkassa finns i direkt anslutning till huvudentrén. Köp alltid biljetten direkt av en auktoriserad återförsäljare. Andrahandssajter säljer oftast biljetter till högre priser och utan garanti för att de är äkta. Vi byter eller ersätter inte biljetter som är köpta i andra hand.
Köpt biljett återlöses ej. Om biljetterna är köpta via Helsingborg Arenas biljettsystem återköps biljetten på respektive inköpsställe vid inställt evenemang, läs här för mer information. Vid köp via andra biljettsystem gäller deras köpevillkor. För ytterligare frågor ring 042-10 31 60 eller mejla hbgarena@helsingborg.se.
Biljetter köpta via Helsingborg Arenas biljettsystem kan ersättas om kunden som står som biljettköpare kan visa upp sin ID-handling. Har biljetterna blivit stulna ska polisanmälas göras. För ytterligare frågor ring oss på 042-10 31 60 eller mejla hbgarena@helsingborg.se.
Köp alltid biljetten direkt av en auktoriserad återförsäljare. Köper du i andrahand gör du det utan garanti för att de är äkta. Vi byter eller ersätter inte biljetter som är köpta i andrahand.
Rullstolsbiljett bokas enkelt på 042-10 31 60, se öppettiderna under KONTAKT eller mejla oss på hbgarena@helsingborg.se. Rullstolsbiljetten inkluderar en fri ledsagare med sittplats i direkt anslutning framför rullstolsplatsen.

Ditt besök

Till oss tar du dig snabbt och smidigt, oavsett om du väljer att resa kollektivt, cykla eller promenera. Busshållplatsen närmast Arenan heter ”Helsingborg Olympia”. Här stannar stadsbuss nr 6 och regionbussarna nr 10, 220, 230, 506 och 520. Det finns en parkering i anslutning till Arenan, följ skyltningen mot ”Evenemangsparkering norr” eller ”Evenemangsparkering söder”.
Vi har begränsade möjligheter att erbjuda speciell parkering för bussar. För mer information mejla oss på: hbgarena@helsingborg.se
Vanligtvis brukar vi öppna dörrarna cirka 1,5 timme innan konserter showstart. Men se den aktuella tiden på respektive evenemangssida.
Vi kan inte garantera att kvarglömda saker hittas och samlas in. Om du glömt kvar något mejla oss på  hbgarena@helsingborg.se eller ring oss på 042-10 31 60. Upphittade värdesaker lämnas till polisen cirka en vecka efter evenemanget, övriga kvarglömda saker finns kvar i cirka en månad.

Tillgänglighet

Huvudentrén är utrustad med två automatiska dörrar för att alla enkelt ska kunna ta sig in. För att nå arenans läktare måste man ta sig upp till plan två, hiss finns i huvudentrén. I Arenan finns inga höga trösklar eller annat som försvårar eller hindrar tillgängligheten. Samtliga trappor i Arenarummet och i övriga publika ytor är utrustade med kontrastmarkeringar.
Innanför huvudentrén finns två handikapptoaletter. På plan två finns tillgänglighetsanpassade toaletter på flera platser.
Vid konserter och idrottsevenemang där besökare hänvisas till läktare finns särskilt uppmärkta rullstolsplatser. Storleken på evenemanget och hur stor del av arenan som används avgör om det erbjuds 6 eller 12 rullstolsplatser. Vid evenemang där biljett erfordras måste rullstolsplatserna bokas per telefon 042-10 31 60. Rullstolsplatserna är belägna på terrass C och F, som ligger precis ovanför nedre läktarsektioner C och F. Rullstolsbiljetten inkluderar en fri ledsagare med sittplats i direkt anslutning framför rullstolsplatsen. Två av fyra restaurangterrasser är byggda med god tillgänglighet. På grund av regler för utrymning av Arenan begränsas dock antalet rullstolar till 4–6 per terrass. Dessa platser bokas via restaurangen om inget annat anges i informationen för det specifika evenemanget.
En ledsagare följer med gratis och har sin plats framför rullstolsplatsen om inget annat anges i informationen för det specifika evenemanget. Undrar du något eller behöver hjälp så är du varmt välkommen att fråga personal på plats. Ledarhund är välkommen.
Under evenemang får exempelvis flaskor, burkar, selfiepinne, system- eller filmkamera (ibland råder totalt fotoförbud), bildupptagningsutrustning och allmänfarliga föremål som exempelvis paraplyer och laserpekare inte tas med in i arenan. Klicka här för mer information om vår policy för ordning och säkerhet på Helsingborg Arena. Vid de flesta evenemang har vi garderob som kan ta emot jackor och väskor. Vi har inga förvaringsboxar. Arrangör eller Arena ansvarar inte för värdesaker. Mat, godis och dryck utifrån får inte heller tas med in i Arenan.
Det är generellt sett inte tillåtet att fotografera, filma eller ta ljudupptagning under konserter med professionell systemkamera eller liknande utrustning på Helsingborg Arena. Exakta regler för detta kan skifta från konsert till konsert. Se information kring varje enskilt evenemang.
När du kommer hit, följ anvisningen på din biljett för entré, sektion och plats. Du är också välkommen att kontakta någon av vår personal på plats så hjälper vi dig.
Vi har flera olika konferensrum och i vår huvudentré kan du följa skyltarna till den aktuella lokalen. Vid frågor ring 042-10 31 60.
Vi tar emot guidade visningar. För mer information och bokningar skicka ett mejl till hbgarena@helsingborg.se.
Du hittar våra garderober i huvudentrén. De är placerade på båda sidorna av foajén och är öppna under de flesta evenemang. Observera att inga ytterkläder får tas med in på parkett under konserter och liknande evenemang. Ska ni till våra konferensrum finns det möjlighet att hänga av era jackor där.
Du kan alltid kontakta vår personal på plats under evenemangen. För ytterligare frågor eller synpunkter, vänligen kontakta oss via mejl hbgarena@helsingborg.se.
Det är rökförbud i samtliga utrymmen i Helsingborg Arena inklusive restaurangen.
Visitering genomförs vid vissa evenemang för att inga otillåtna och eller allmänfarliga föremål ska tas med in i Arenan.
I samband med våra konserter säljs öronproppar i garderoberna för 10 kr/par.

Om oss

Helsingborg Arena & Scen AB är ett av Sveriges större kultur- och evenemangsbolag. I bolaget ingår Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus, Helsingborg Arena, Sofiero slott och slottsträdgård, Evenemangsenheten samt Helsingborg Convention & Event Bureau. De olika verksamheterna inom områdena kultur, scenkonst, evenemang och idrott bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Helsingborg Arena finns på Facebook och LinkedIn där du får senaste nytt, kan delta i exklusiva tävlingar och komma med frågor och synpunkter. Här hittar du Facebook och här finns LinkedIn.
Vi får många förfrågningar om jobb, praktik, prao och andra typer av samarbeten. Detta är självklart jättekul och vi försöker behandla din ansökan så fort vi kan. Mejla ansökan till rekrytering.hasab@helsingborg.se
Möjligheterna är mycket begränsade, men ibland kan vi erbjuda praktikplats för studenter/elever vid universitet, yrkeshögskolor och gymnasier med inriktningen evenemang/turism. Ansökan om jobb och/eller praktikplats skickas till rekrytering.hasab@helsingborg.se.
Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det gör du genom att fylla i dina uppgifter här!. Senaste nytt om allt som händer hos oss hittar du på vår hemsida, på vår Facebooksida och på LinkedIn.