Tillgänglighet för hbgarena.se

Helsingborg Arena & Scen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur väl hbgarena.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hbgarena.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

När text förstoras kan det bli svårt att läsa.

Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

Dokument är inte tillgängliga.

Rubriker och texter

Visuellt ser text ibland ut som en lista utan att vara uppmärkt som en lista i koden. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.

Grupper av länkar är inte alltid uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera.

Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.

Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.

En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.

Bilder och film

Bilder saknar ibland beskrivningar eller har otydliga beskrivningar.

Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.

Färger

En del länkar kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.

Det finns texter, fält och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.

Länkar, titlar, etiketter

Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för skärmläsare.

Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.

Det kan vara svårt för användaren att se om hen kommit rätt efter att ha klickat på en länk.

Tangentbord

Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.

Det finns genväg till huvudinnehåll men den syns inte.

Indelningen av sektioner kan vara svår att förstå.

Vid navigering med tangentbord i mindre skärmar är ordningen inte logisk.

Fält och formulär

Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsare.

Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Kod för hjälpmedel

Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.

Kod används upprepande vilket gör att uppläsningen ibland blir upprepande.

Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.

Oskäligt betungande anpassning

Helsingborg Arena & Scen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Helsingborg Arena & Scen har påbörjat arbetet med att bygga en ny webbplats. Vi kommer under tiden åtgärda vissa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för problemen under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av hbgarena.se

Senaste bedömningen gjordes den 9 december 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 december 2020.