Förra veckan medverkade jag i Nordic Venue Forum i danska Århus. Under två dagar samlades ansvariga för de större verksamheterna och arenorna inom evenemang, kultur och idrott runt om i Norden. Seminarier, diskussioner, paneldebatter och presentationer som satte fokus på de utmaningar och möjligheter vi har i sektorn, både nu och i framtiden. Jag deltog i en av paneldebatterna. I Århus träffade jag chefskollegor från bland annat Oslo Konserthus, Friends Arena i Stockholm och Stormen i norska Bodø.

Jag mötte cheferna för Köpenhamns Konserthus respektive för Royal Arena i Köpenhamn som invigs nästa år, liksom Jesper Larsson, VD för Malmö Live, vars stora anläggning invigs nu i vår. Erfarenhetsutbyten på den här nivån är värdefulla och inspirerande för mig som nu tillsammans med er ska positionera Helsingborg Arena & Scen och de verksamheter som ingår däri.

Positionering innebär att definiera hur vi vill att vår verksamhet ska uppfattas av omvärlden, och att sedan sprida den uppfattningen. Människors uppfattning om verksamheten har stor betydelse för att nå framgång, inte minst idag, då var och en har en historiskt sett unik möjlighet att delge sin uppfattning om verksamheten, att jämföra verksamheten med liknande verksamheter, att ”provsmaka” osv. Detta till stor del som ett resultat av utvecklingen på den mediala och digitala sidan. Betydelsen av andras auktoritära uppfattning om verksamheten minskar därmed. Möjligheten att själv aktivt arbeta för att bilden av verksamheten når ut ökar.

Nordic Venue Forum är ett utmärkt exempel på sammanhang där vi ska vara med och positionera bolaget och dess verksamheter. Bok & Bibliotek i Göteborg är ett annat. Det är Nordens i särklass största kulturmötesplats. Där kommer vi att medverka med en egen monter och under fyra intensiva dagar i september möta drygt 100 000 besökare. Vi gör det som ett av Sveriges större bolag i sektorn kultur, evenemang, möten och idrott. Givetvis vill vi att fler människor ska komma till Helsingborg för att besöka Sofiero, Stadsteatern, Arenan, Konserthuset och så vidare. Men ett kanske ännu viktigare mål är att positionera oss i mediavärlden. Till Bok & Bibliotek är ca 3 000 journalister från hela Europa ackrediterade och SVT direktsänder varje dag. Samtidigt vill vi positionera oss bland nationella och internationella institutioner och organisationer med sikte på framtida samarbeten. Dessutom kan vi förmedla bilden av Helsingborg Arena & Scen och dess verksamheter som en attraktiv arbetsplats och därmed i allt större utsträckning attrahera duktiga yrkesmänniskor i kommande rekryteringar.

Det här som jag nu beskrivit kanske inte är sådant som du reflekterar över i ditt dagliga värv. Därför vill jag uppmuntra dig till att då och då lyfta blicken och påminna dig om att du är en viktig del av något större. Du är med och positionerar oss i omvärlden!

/Max

Uniqeness