MARKNADSMATERIAL

Om ni planerar att använda er av de LED-skärmar som finns tillgängliga i Helsingborg Arena inför och under ert evenemang så är det följande mått som gäller för optimal bildvisning. Vi är mycket tacksamma om marknadsmaterialet finns klart några dagar innan evenemanget för att vi ska kunna testköra samt stämma av med arrangörer om körschema, ljud, osv.

JUMBOTRON

(fyra 18 kvm stora LED-skärmar i A-hallen)

Mått: 576×320px. Materialet kan skapas med 1920x1080px och skalas sedan ned för att kunna visas.
Filformat: Alla vanliga bild och videoformat.
Placering: Skärmarna är möjliga att flytta till nya positioner och kombineras med varandra.

SKÄRMAR I FOAJEER OCH KORRIDORER

Vi har många skärmar runtom i Arenan. Dessa kan styras på olika slingor och våningsplan med olika material och kan schemaläggas för att byta material beroende på tidpunkt och dag.

Mått: 1920x1080px
Filformat: Alla vanliga bild och videoformat.

PERIMETER BOARD (långsidor i A-hall)

(34,5 meter lång LED-skärm på varje sida i A-hallen)

Mått: 864x80px per skärm (6912x80px totalt mått)
Filformat: Alla vanliga bild och videoformat.

Skärmarna är uppdelade på 4 sektioner per sida. Dessa styrs för både separat bildvisning i varje, halva eller över hela.

UTOMHUS-LED

Framför Arenan och framför Olympia står två stående skärmar riktade mot vägen, mot norr och mot söder.
Här visar vi både kommande evenemang och vilket evenemang som genomförs för stunden.

Mått Arenan: 416x624px
Mått Olympia: 320x480px
Filformat: Alla vanliga bild och videoformat

Tänk på att den låga upplösningen gör att budskapen måste ha stor och tydlig text som hänvisar till vad evenemanget heter, datum och hur man köper biljett.