MARKNADSMATERIAL

Om ni planerar att använda er av de LED-skärmar som finns tillgängliga i Helsingborg Arena inför och under ert evenemang så är det följande mått som gäller för optimal bildvisning. Vi är mycket tacksamma om marknadsmaterialet finns klart några dagar innan evenemanget för att vi ska kunna testköra samt stämma av med arrangörer om körschema, ljud, osv.

JUMBOTRON

(fyra 18 kvm stora LED-skärmar i A-hallen)

Mått: 576×320 pixlar. Dock måste materialet skapas med 1280×720 pixlar och skalas sedan ned för att kunna visas.
Filformat: .MP4, vanliga bildformat.
Placering: Skärmarna är möjliga att flytta till nya positioner och kombineras med varandra.

SKÄRMAR I FOAJEER OCH KORRIDORER

Vi har många skärmar runtom i arenan. Dessa kan styras på olika slingor och våningsplan med olika material och kan schemaläggas för att byta material beroende på tidpunkt och dag.

Mått: 1280*720 pixlar
Filformat: .MP4 vanliga bildformat

UTOMHUS-LED

Framför Arenan står två stående skärmar riktade mot vägen, mot norr och mot söder.
Här visar vi både kommande evenemang och vilket evenemang som genomförs för stunden.

Mått: 338*480 pixlar
Filformat: .MP4 vanliga bildformat.
Tänk på att den låga upplösningen gör att budskapen måste ha stor och tydlig text som hänvisar till vad evenemanget heter, datum och hur man köper biljett.

PERIMETER BOARD (långsidor i A-hall)

(34,5 meter lång LED-skärm på varje sida i A-hallen)

Mått: 864*80 pixlar per skärm (6912 x 80 px totalt mått)
Filformat: .MOV

Skärmarna är uppdelade på 4 sektioner per sida. Dessa styrs för både separat bildvisning i varje, halva eller över hela.

Obs!

Om du ska använda samma material över hela måttet (båda långsidorna), måste 2 delar skapas. Den första i måttet 4000*80 och den andra 1912*80 pixlar.

Programvaran upprepar filmer och bilder. Om du har en film med en upplösning på 432 pixlar bred, kan programvaran upprepa filmen för att fylla hela
perimeterboarden. Den enda gränsen för en film är bredden på 4 000 pixlar.

Codec: H264

Filformat: .AVI, vanliga bildformat.