Stora och små evenemang i Helsingborg Arena betyder mycket för lokala idrottsföreningar. Glöm inte bort de positiva effekterna när värdet av arenabygget diskuteras.

4 000 ungdomar från hela Europa deltar sommaren 2014 i avslutningspartyt för gymnastikevenemanget EUROGYM på Helsingborg Arena. Under ett antal dagar har flera anläggningar i Helsingborg och stadsrummet fullkomligt invaderats av ungdomar och medföljande.

Hela staden lever upp. Evenemangets nav är Helsingborg Arena, där det bjudits på ett stort antal uppvisningar, work shops, festligheter och andra programpunkter. En stor del i succén har de tre lokala gymnastikföreningarna i Helsingborg, som tillsammans med det nationella förbundet, arenapersonalen och stadens evenemangsenhet arbetat med planeringen och genomförandet av denna storsatsning.

Evenemanget har skapat turismekonomiska mervärden, ja, men en minst lika stor poäng är de positiva effekterna för de lokala föreningarna. Stora evenemang på Arenan, såsom EUROGYM, eller ett U19-VM i innebandy, tio dagars hästhoppningstävlingar under Helsingborg Horse Week, Nyårssaluten, internationella veteranmästerskap såsom VM i badminton och EM i bordtennis, ett VM i drill, FedCup i tennis, en kampsportsgala, ett EM i handboll för damer, eller ett SM i Dans, är alla viktiga exempel på det. Här har föreningar såsom FCH, Helsingborgs Fältrittklubb, BTK Rekord, Helsingborgs IF, OV Helsingborg, Helsingborgs Badmintonklubb, Helsingborgs Turnförening, GF Fram, GF Ling och Dansklubben Impetus, för att bara nämna några, mycket att vinna; i både det korta och långa perspektivet.

Vi ser att evenemangen synliggör sporten och därmed den lokala föreningen. De ger föreningarna möjlighet att värva nya medlemmar och bygga relationer med befintliga medlemmar.

Evenemangen ger föreningarna ett bra utgångsläge för värdeskapande samarbeten med företag och andra aktörer. Evenemangen utvecklar föreningarna och ökar antalet engagerade medlemmar. Utan tillkomsten av Helsingborg Arena hade de flesta av dessa evenemang inte ägt rum i vår stad. De hade hamnat på annan ort. Helsingborg och dess föreningsliv hade då gått miste om en möjlighet till en lika positiv som nödvändig utveckling.

Detta perspektiv hamnar ofta i skymundan i diskussioner om Helsingborg Arena. Istället framhålls huvudsakligen svårigheterna med att få evenemang att samsas med löpande idrottsverksamhet. Där finns absolut en utmaning, men den ser vi snarare som en genomförandefråga att hantera i den i sig positiva utvecklingen med att Helsingborg fått ytterligare tre fullstora idrottshallar under samma tak – fem om man räknar med IH, med utmärkta faciliteter och tekniska möjligheter. Om detta vittnar redan många nationella och internationella förbund, trots att Arenan bara har två år på nacken. Lägg därtill planerade utbyggnader av hallar. Det är viktigt att läsarna får klart för sig ett av de allra starkaste argumenten för Helsingborg Arena, nämligen Arenans betydelse för föreningslivets utveckling. Som vi ser det är Arenan bra för föreningslivet och bra för Helsingborg.

//

Krister Azelius, styrelseordförande FCH

Tomas Hammar, verksamhetschef Helsingborgs Fältrittklubb

David Brodetzky, klubbdirektör Helsingborgs IF

Måns Forsberg, styrelseordförande Dansklubben Impetus

Sophie Wehlin, styrelseordförande Helsingborgs Turnförening

Anders Karlsson, verksamhetschef BTK Rekord

Jeanette Bendrén, ordförande Bjuv Helsingborgs Drillsportsförening

Jan Esp, klubbchef Helsingborgs Badmintonklubb

Mats Engblom, klubbchef OV Helsingborg HK

Max Granström, VD Helsingborg Arena och Scen AB