Helsingborg Arena

Helsingborgs Judo Open

Nu på lördag, är det dags igen för Helsingborgs Judo Open. Tjejer och killar från södra och västra Sverige och Danmark kommer att delta i ålders och viktklasser, från kadett till seniorer. Från Nordvästskåne kommer deltagare från arrangörsklubbarna Helsingborgs JK och Ängelholms JK. Övriga klubbar i närområdet är Landskrona JK och Perstorps Budoklubb.

Tävlingsstart Lördag 6 Februari kl 10.00.

Fritt inträde.

Invägning: fredagen den 5 feb. klockan 20:00 – 21:00 samt lördagen den 6 februari klockan 07:30 – 09:00. (Seniorer fram till klockan 11:00)

Tävlingsstart: Klockan 10:00 Startavgift: 200 kronor, sätts in samtidigt med anmälan på Helsingborgs Judoklubb

Kategorier:

U13 Flickor 10-12år, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 Kg
Pojkar 10-12år, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 Kg
Matchtid 3 min. Ej arm- och halslås. Ej dubblering till U15 men dispens kan sökas.

U15 Flickor 13-14 år, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Kg
Pojkar 13-14 år, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 Kg
Matchtid 3 min. Ej arm- och halslås. Sista års U15 kan söka dispens för U18.

U18 Flickor 15-17 år, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 Kg
Pojkar 15-17 år, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 Kg
Matchtid 4 min. Kan tävla i U21 utan dispens. U21 Damer 15-20 år, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg

Herrar 15-20 år, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg
Matchtid 4 min. Kan tävla i Senior utan dispens.

Seniorer Damer 18- år, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg
Herrar 18- år, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg
Matchtid Herrar 5 min, Damer 4 min.

Öppen viktklass Damer och Herr Dispenser för svenska deltagare sökes senast 4 veckor innan tävlingen hos RTK: http://www.judo.se/Kommitteer/Tavling/Forarrangorer/Dispenser/ Lägst 4 kyu gäller för deltagande.

Tävlingsregler enligt IJF’s Tävlingsregler och SJF’s tävlingsbestämmelser TB. Vi förbehåller oss rätten att slå ihop viktklasser med för få deltagare (under 3 st.) Försäkring enligt Svenska Judoförbundets avtal med Chartis Europé SA försäkring (svenska klubbar). För sent inkommen anmälan = Dubbel avgift. Frågor och information Johan Lövehed, johan.lovehed@telia.com , +46 733-12 54 46. Anmälan: senast fredagen den 29 januari på http://www.judoshiai.fi/index-sve.php Övrigt: Anmäld deltagare ger sitt medgivande till att namn och bild kan komma att publiceras på Helsingborgs Judoklubbs hemsidor. Kiosk kommer att finnas med sedvanligt sortiment.

Helsingborg-Arena-vaster-750x500

Om Helsingborg Arena

  Om Helsingborg Arena Helsingborg Arena invigdes hösten 2012 och är sedan dess en självklar plats för magiska konserter, nervpirrande sportupplevelser, konferenser, mässor och andra evenemang.  Den största arenahallen rymmer runt 5 000 åskådare och har en fri takhöjd på cirka 15 meter. Hallen är flexibel och kan byggas om[…]

Läs mer »